Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX07 24 D83

Mã ngành
QHX07
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D83