Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX07 27 C00

Mã ngành
QHX07
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
C00