Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX07 26 D78

Mã ngành
QHX07
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
D78