Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX07 25.8 A01

Mã ngành
QHX07
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A01