Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Hán Nôm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX06 24.5 D01

Mã ngành
QHX06
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
D01