Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Hán Nôm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX06 24.5 D01

Mã ngành
QHX06
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
D01