Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Hán Nôm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX06 25.75 C00

Mã ngành
QHX06
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
C00