Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Hán Nôm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX06 24.8 D04, D06

Mã ngành
QHX06
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
D04, D06