Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Hán Nôm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX06 23.8 D83

Mã ngành
QHX06
Điểm chuẩn
23.8
Tổ hợp môn
D83