Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đông phương học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX05 27.5 D78

Mã ngành
QHX05
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
D78