Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đông phương học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX05 26.35 D01

Mã ngành
QHX05
Điểm chuẩn
26.35
Tổ hợp môn
D01