Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đông phương học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX05 28.5 C00

Mã ngành
QHX05
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
C00