Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đông Nam Á học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX04 22 A01

Mã ngành
QHX04
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A01