Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đông Nam Á học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX04 24.5 A01

Mã ngành
QHX04
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A01