Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX03 25.4 D01, D78

Mã ngành
QHX03
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
D01, D78