Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX03 23.75 A01

Mã ngành
QHX03
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A01