Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX03 27.75 C00

Mã ngành
QHX03
Điểm chuẩn
27.75
Tổ hợp môn
C00