Chủ nhật, 27/11/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX03 23.5 D83

Mã ngành
QHX03
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
D83