Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chính trị hoc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX02 24.7 D04

Mã ngành
QHX02
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
D04