Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chính trị hoc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX02 19.7 D83

Mã ngành
QHX02
Điểm chuẩn
19.7
Tổ hợp môn
D83