Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX01 27.1 D78

Mã ngành
QHX01
Điểm chuẩn
27.1
Tổ hợp môn
D78