Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX01 26 D83

Mã ngành
QHX01
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
D83