Thứ năm, 20/1/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX01 28.8 C00

Mã ngành
QHX01
Điểm chuẩn
28.8
Tổ hợp môn
C00