Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX01 26 D01, D04

Mã ngành
QHX01
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
D01, D04