Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT20 22.6 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT20
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07