Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Địa chất học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT18 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT18
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07