Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Địa chất học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT18 18 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT18
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07