Chủ nhật, 10/12/2023
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tài nguyên và môi trường nước*

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT92 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT92
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07