Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tài nguyên và môi trường nước*

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT92 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT92
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07