Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hải dương học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT17 18 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT17
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07