Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khí tượng và khí hậu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT16 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT16
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07