Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật môi trường**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT46 18.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT46
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07