Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật môi trường**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT46 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT46
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07