Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT15 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT15
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07