Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học môi trường**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT45 16 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT45
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07