Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT13 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT13
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07