Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT13 21.25 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT13
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07