Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT12 24.2 A00, A01, B00, D10

Mã ngành
QHT12
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D10