Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT12 23.15 A00, A01, B00, D10

Mã ngành
QHT12
Điểm chuẩn
23.15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D10