Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học thông tin địa không gian*

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT91 22.4 A00, A01, B00, D10

Mã ngành
QHT91
Điểm chuẩn
22.4
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D10