Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học thông tin địa không gian*

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT91 22.45 A00, A01, B00, D10

Mã ngành
QHT91
Điểm chuẩn
22.45
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D10