Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học thông tin địa không gian*

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT91 20.4 A00, A01, B00, D10

Mã ngành
QHT91
Điểm chuẩn
20.4
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D10