Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Địa lí tự nhiên

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT10 20.3 A00, A01, B00, D10

Mã ngành
QHT10
Điểm chuẩn
20.3
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D10