Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ sinh học**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT44 20.25 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
QHT44
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08