Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ sinh học**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT44 24.4 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
QHT44
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08