Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT09 24.05 A00, A02, B00, B08

Mã ngành
QHT09
Điểm chuẩn
24.05
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, B08