Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT09 22.75 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
QHT09
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08