Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT08 23 A00, A02, B00, B08

Mã ngành
QHT08
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, B08