Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT08 22.85 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
QHT08
Điểm chuẩn
22.85
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08