Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hoá dược**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT43 25.25 A00, B00, D07

Mã ngành
QHT43
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, B00, D07