Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hoá dược**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT43 24.6 A00, B00, D07

Mã ngành
QHT43
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A00, B00, D07