Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật hoá học**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT42 21.6 A00, B00, D07

Mã ngành
QHT42
Điểm chuẩn
21.6
Tổ hợp môn
A00, B00, D07