Thứ ba, 12/12/2023
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật hoá học**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT42 16 A00, B00, D07

Mã ngành
QHT42
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D07