Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật hoá học**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT42 23.6 A00, B00, D07

Mã ngành
QHT42
Điểm chuẩn
23.6
Tổ hợp môn
A00, B00, D07