Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT07 23.25 A00, B00, D07

Mã ngành
QHT07
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, B00, D07