Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hoá học**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT41 23.5 A00, B00, D07

Mã ngành
QHT41
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07