Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hoá học**

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT41 21.4 A00, B00, D07

Mã ngành
QHT41
Điểm chuẩn
21.4
Tổ hợp môn
A00, B00, D07