Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT06 25.4 A00, B00, D07

Mã ngành
QHT06
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A00, B00, D07