Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT05 21.3 A00, A01, B00, C01

Mã ngành
QHT05
Điểm chuẩn
21.3
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, C01