Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT04 24.25 A00, A01, B00, C01

Mã ngành
QHT04
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, C01