Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT04 22.75 A00, A01, B00, C01

Mã ngành
QHT04
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, C01