Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Vật lí học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT03 24.2 A00, A01, B00, C01

Mã ngành
QHT03
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, C01