Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Toán tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT02 26.05 A00, A01, D07, D08

Mã ngành
QHT02
Điểm chuẩn
26.05
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D08