Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT01 33.4 A00, A01, D07, D08

Mã ngành
QHT01
Điểm chuẩn
33.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D08