Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản trị trường học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
GD3 20.5 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
GD3
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01