Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
GD1 25.58 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
GD1
Điểm chuẩn
25.58
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01