Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 25.01 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
25.01
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90