Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 23 A00, A01, D01

TO >=7; TTNV <=2

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
TO >=7; TTNV <=2