Chủ nhật, 26/9/2021

Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

Mã trường: VKU Đà Nẵng

Liên hệ

  • Địa chỉ

    470 Đường Trần Đại Nghĩa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

  • Website

    http://vku.udn.vn/

 

Điểm chuẩn