Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kiên Giang

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 17.5 A00

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00