Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 24.25 A00, A01, C01, D01

TO >=8; TTNV <=4

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=8; TTNV <=4