Thứ năm, 13/6/2024
Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07