Thứ năm, 7/7/2022
Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 14 A00, A01, D01, D07

TTNV<=2

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
TTNV<=2