Thứ tư, 6/7/2022
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 19 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01