Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 15 A00, A01, A04, A10

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A04, A10