Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 25.45 A01, D01

Thang 30

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
25.45
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Thang 30