Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 26.05 A01, D01

Ngành chưa nhân hệ số 2 điểm ngoại ngữ

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
26.05
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Ngành chưa nhân hệ số 2 điểm ngoại ngữ