Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Mở Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 24.85 A01, D01

Toán >=8.4 NV<=6

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
24.85
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.4 NV<=6