Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Mở Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 23.38 A00, A01, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
23.38
Tổ hợp môn
A00, A01, D01