Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 23.56 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
23.56
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07