Thứ tư, 22/9/2021
Học viện Kỹ thuật mật mã

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 20.15 A00, A01, D90

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
20.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D90