Thứ bảy, 10/12/2022
Học viện Kỹ thuật mật mã

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 22.75 A00, A01, D90

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D90