Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 14.22 K01

đánh giá tư duy

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
14.22
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
đánh giá tư duy