Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 26.65 A01, D07

Toán >=9 NV<=2

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
26.65
Tổ hợp môn
A01, D07
Ghi chú
Toán >=9 NV<=2