Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 25.9 A00, A01, D07

xét theo điểm thi

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D07
Ghi chú
xét theo điểm thi