Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 25.38 A00, A01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
25.38
Tổ hợp môn
A00, A01, D07