Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Thăng Long

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 24.02 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
24.02
Tổ hợp môn
A00, A01