Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 22.75 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01