Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Điện lực

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 24.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07