Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Tiền Giang

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 20 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90